Vaaliteemat

Olen ehdolla, jotta Tampere olisi kaikille, ei harvoille, hyvä paikka elää. Haluan ehdokkuudellani nostaa esille erityisesti seuraavat teemat:

kuva kahdesta untuvikosta Tampereella on otettava tosissaan eläinten oikeudet — Eläinten suojeluun on panostettava esimerkiksi eläinsuojeluvalvonnan resursseja lisäämällä ja ottamalla luonnonvaraiset eläimet huomioon mm. rakentamisessa ja perustamalla uusia luonnonsuojelualueita. Julkisten ruokahankintojen on muututtava, sillä eläinten tehotuotanto on kestämätöntä niin ekologisesti kuin eettisesti. Tampereen julkisten ruokapalveluiden on alettava tarjoamaan enemmän, ja tulevaisuudessa pelkästään, kasvisruokaa.
kuva puista metsässä Resursseja on lisättävä nuorten mielenterveyden tukemiseksi — Terveyspalveluissa on esimerkiksi lisättävä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja Tampereen on sitouduttava terapiatakuuseen. Terveyspalvelujen lisäksi mielenterveyden tukemisen on näyttävä kuntalaisten arjessa: kouluissa ja nuorisotyössä työskentelevien mielenterveysosaamista on lisättävä, yhteisöllisyyttä ja harrastuksia on tuettava hyvillä julkisilla tiloilla ja liikenteellä. Kaupungin rakentamisen on tuettava mielenterveyttä mm. panostamalla viheralueisiin.
sand Tahdon olla tekemässä Tampereesta yhä tasa-arvoisempaa, feministisempää kuntaa — Suomi on Euroopan rasistisin maa, joka kolmas suomalainen nainen kokee elämänsä aikana lähisuhdeväkivaltaa, ja sateenkaarinuoret kohtaavat kaksi kertaa enemmän henkistä ja fyysistä väkivaltaa kuin muut ikätoverinsa. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä isoista tasa-arvo-ongelmista Suomessa. Tasa-arvo ongelmia vähennetään monella rintamalla koulutusta, resursseja ja tietoisuutta lisäämällä. Esimerkiksi kunnan työpaikkojen, urheilu- ja kulttuuritilojen on oltava turvallisia kaikille sukupuolille, sosiaali- ja terveyspalveluissa on voitava asioida asiakkaan omalla äidinkielellä ja väkivallan ehkäisyyn on lisättävä varoja.
Sivun alkuun